Kind

Het kind

Op de Indische Buurt School  heeft ieder kind een eigen verhaal, net als ouders en leerkrachten. Er is respect en besef en begrip voor elkaars verschillen. Iedereen mag zichzelf zijn en moet zich veilig voelen. Om het kind heen staan betrokken ouders, leerkrachten en mensen uit de omgeving.  Ze werken samen om het kind te laten opgroeien tot een zelfbewuste en open persoon. De sfeer op school is laagdrempelig en open. De communicatie is persoonlijk en helder.

De Indische Buurt School  wil een bijdrage leveren aan een saamhorige en Vreedzame Buurt. De school wil een afspiegeling zijn van de buurt. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving.