De Indische buurt school
eerste Amsterdamse UNESCO-school

De Indische buurt school is de eerste Amsterdamse basisschool die participeert in het UNESCO-scholennetwerk en de derde in Nederland. De Indische buurt school draagt graag bij aan de missie van UNESCO!

9000 UNESCO-scholen op alle continenten ondersteunen de UNESCO-missie met activiteiten op de thema’s vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

De missie van deze VN-organisatie is: het brengen van ‘vrede in de hoofden van de mensen’ wereldwijd door beter onderwijs.

Reguliere De Indische buurt school -activiteiten die onder de UNESCO-missie vallen zijn onder meer Vreedzame Schoollessen, deelname aan de Kinderraad, het Kunst- en Cultuurproject, Ouders ontmoeten Ouders.