Ouders

Ouders

Onze ouders blijven van onschatbare waarde voor de school, als het gaat om hulp bij activiteiten dit jaar zal er een overzicht worden beschreven m.b.t. ouderactiviteiten gerelateerd aan de speerpunten in onze school, namelijk pedagogisch klimaat, differentiatie en resultaten. Uiteraard zetten we alle bestaande ouderactiviteiten zoveel mogelijk voort.

VVE en Ouderbetrokkenheid Partou

Om ouders te infomeren over de ontwikkeling van hun kind, en de activiteiten op school, worden er op de voorschool en de kleutergroepen ieder seizoen Samen Spelen/momenten georganiseerd. Deze momenten vinden plaats in de klas of de peutergroep. De ouders krijgen dan de gelegenheid om samen met hun kind een activiteit te doen aan de hand van het thema van de groep. Na de activiteit gaan de ouders mee naar de Ouderkamer. Hier krijgen de ouders informatie over het thema van de (voor)school en wat ze thuis kunnen doen om hun kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Ouders kunnen onderling ervaringen uitwisselen en tips met elkaar delen.
Tevens word er 3 keer per jaar een workshop georganiseerd over.

Het doel van deze activiteiten is dat ouders meer leren over hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in hun schoolse vaardigeden en hen te betrekken bij de activiteiten van school. Hierdoor worden de leerprestaties van kinderen vergroot en is er een betere samenwerking tussen ouders en school.