Jaarkalender / Schoolgids

Dit is de schoolgids van de openbare basisschool De Indische Buurt School. Met deze schoolgids willen wij u vertellen waar onze school voor staat, wat onze drijfveren zijn en waar u ons op kunt aanspreken. Bovendien willen wij aangeven welke doelen wij nastreven, welke methoden wij daarbij hanteren, hoe wij belangrijke zaken aan de orde stellen, hoe wij met elkaar omgaan en wat wij van de leerkrachten, van de kinderen en van u verwachten. Wij vinden het belangrijk dat:

  • uw kinderen met plezier naar school gaan en er veel willen leren
  • uw kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen
  • er extra aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn
  • uw kinderen leren zelfstandig te zijn en zich verantwoordelijk leren voelen
  • uw kinderen leren goed met elkaar om te gaan en leren samen werken
  • er veel contact is met de ouders en naast de basisvakken aandacht is voor muzikale
  • en creatieve vorming

Wij hopen dat u, als ouder of als toekomstig ouder, deze schoolgids met veel plezier leest.