Ouders Ontmoeten Ouders

Met behulp van de ouders organiseert de school het project: “Ouders ontmoeten Ouders”. Deze “ouders ontmoeten ouders” avonden waarin er naast eten ook gesproken wordt over onderwerpen rondom opvoeding en ook verhalen uitgewisseld worden over de eigen kindertijd, blijken een mooie en gezellige manier om de verschillende ouders op school met elkaar in contact te brengen.

Het project bestaat uit 4 of 5 bijeenkomsten inclusief de slotavond waarin de ouders hun eigen verhaal op het podium vertellen aan het publiek. De slotavond is een avond met: heerlijk eten & gezellige ontmoetingen met bijzondere verhalen van ouders van de school. In samenwerking met Partou (Naschoolseopvang) wordt de opvang van de kinderen geregeld.

De school wil met dit project meer ouders van gemengde herkomst de volgende doelen bereiken:

– het versterken van de relatie tussen ouder, kind en school en ouders onderling.

– ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid vergroten

– het vergemakkelijken van het contact tussen ouders en school

– het versterken van het “wij gevoel” tussen alle ouders!

De verhalen gaan namelijk voor een groot deel over henzelf, over hun kinderen, over hun plezier en hun problemen

De verhalen van de eerste 10 jaar zijn verwerkt in het boek: ‘Coen vertelt’. Een boek met bijzondere en unieke verhalen, een boek met verhalen van de ouders van Coen en een boek met identiteit. Alle verhalen zijn voorgedragen op school door de ouders zelf tijdens het project ‘Ouders ontmoeten Ouders’.