Buurt

Indische Buurt

De Indische Buurt is een wijk in het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De naam van de grotendeels uit de vroege 20e eeuw daterende wijk is ontleend aan het feit dat de straatnamen vernoemd zijn naar eilanden en andere geografische begrippen in de vroegere kolonie Nederlands-Indië. De eerste straatnamen werden vernoemd in 1900. Soms werd voor de buurt ook de benaming Oost Indische Buurt gebruikt, zowel ter onderscheiding van de West Indische Buurt (een buurt bij het Surinameplein in Amsterdam-West), als in de verwijzing naar het gebied waar de straten hun namen aan danken: Nederlands Oost-Indië. Andere namen die de eerste tientallen jaren van de twintigste eeuw regelmatig gebruikt werden voor de huidige Indische Buurt, zijn Archipelwijk, Insulindebuurt en Javakwartier .
In 2015 telde de buurt 22.776 inwoners. De buurt wordt aan de westkant begrensd door de spoorlijn Amsterdam – Hilversum (met het Muiderpoortstation), aan de oostkant door het Flevopark, aan de noordkant door de Zeeburgerdijk en aan de zuidkant door de Ringvaart van de Watergraafsmeer.
De Indische Buurt is onder te verdelen in twee delen: De Indische Buurt Noord en De Indische Buurt Zuid. Beide delen worden gescheiden door de Insulindeweg. De Indische buurt is etnisch zeer divers; ongeveer de helft van de inwoners is allochtoon en er worden naar schatting 100 talen gesproken.

Geschiedenis

De aanzet tot de wijk werd gegeven eind 19e eeuw, onder invloed van de sterke bevolkingsgroei die Amsterdam daaraan voorafgaand had meegemaakt. Nadat de gemeente Amsterdam in 1896 de resterende delen van de Polder Over Amstel had geannexeerd, werd in 1897 met de ophoging van de polder begonnen en in 1900 met de bouw van het eerste deel van de buurt: het gedeelte tussen Celebesstraat, Borneostraat, Molukkenstraat en Atjehstraten. De tweede bouwfase begon in 1908: in deze fase werd het gedeelte tussen Borneostraat, Zeeburgerdijk en Molukkenstraat aangelegd. De derde bouwfase ten slotte begon in 1921, nadat de gemeente Amsterdam op grote schaal had onteigend. In deze fase werd de rest van de Overamstelpolder volgebouwd en tevens het Zuiderzeepark, later Flevopark aangelegd.
Totdat de spoorlijn bij het Muiderpoortstation eind jaren dertig op een dijklichaam werd gelegd waaronder een tunnel tussen de Javastraat en de Eerste van Swindenstraat is aangelegd, lag de Indische Buurt relatief geïsoleerd achter de spoorlijn. Vanaf de jaren 60 werd de Amsterdamse haven naar het westen verplaatst en werd de wijk steeds meer een woonwijk. Vanaf de jaren zeventig werd vanwege grootschalige verkrotting veel stadsvernieuwing toegepast en veranderde de bewonerssamenstelling sterk, doordat vroegere bewoners wegtrokken richting buitenwijken en steden als Diemen, Weesp en Almere. Hun plaats werd ingenomen door studenten, krakers en nieuwe Nederlanders.

Toekomst

In mei 2007 was er een stadsvernieuwingsproject gaande in de wijk. De Indische Buurt was toen de Amsterdamse wijk waarin de meeste voormalige sociale huurwoningen werden omgezet naar koopwoningen. Door de komst van hotel Stayokay, bioscoop, grand-café restaurant Studio/K en vergader- en conferentiezalencentrum van het IIRE aan het Timorplein kreeg de wijk een nieuwe trekpleister, het Timorpleingebouw. In 2008 werd de winkelstraat de Javastraat, het kloppende hart van de Indische Buurt ingericht als nieuwe mediterrane winkel-boulevard. Ook kwam in 2011 op het Javaplein een groot woningblok gereed (gebouw Borneohof) met daarin een grote openbare bibliotheeken restaurant met terrassenpromenade.

Bron: Wikipedia