Het Schoolteam

De directie

De directie van de school bestaat uit mw. Sylvie van den Akker (directeur op de Bankastraat, 4 dagen), mw. Jannie Tuin (adjunct directeur, 1 dag) en dhr. Mustapha Khaddari (adjunct directeur met 2 dagen adjunct taken en oudercoördinator). U kunt altijd telefonisch contact opnemen voor een afspraak en/of een rondleiding door de school. Deze worden verzorgd door mevrouw Jannie Tuin.

Schoolgrootte

Onze school wordt bezocht door ca. 250 leerlingen. Er zijn in het jaar 2019-2020 11 groepen, waarvan 3 kleutergroepen, 1 groep drie, 2 groepen vier, 1 groep 5, 1 groep zes, 2 groepen 7 en 1 groep 8. Aan de school zijn ca. 18 groepsleerkrachten verbonden, 1 teamleider op de Bankastraat, 1 teamleider op de Balistraat (moet nog geregeld worden), 1 leraarondersteuner, 2 vakleerkrachten gymnastiek, 1 vakleerkracht handvaardigheid, 2 internbegeleiders, een orthopedagoog, een oudercoördinator, een taalcoördinator,1 conciërge en 1 management ondersteuner. Een ouder-kind adviseur  is twee halve dagen per week op school (zowel Banka als Bali) om ouders te woord te staan en te ondersteunen.

Het personeel en de groepsindeling Bankastraat

Groep 5 A Martin Smit en Vera Touwen
Groep 5 B Anja Ourikh en Rocco van Loenen
Groep 6 Fari Abdul Kadir en Nienke Klooster (LIO)
Groep 7 Martha Hoen en Vera Touwen
Groep 8 A Carmen Ophuis en Poul van Venrooij
Groep 8 B Sean Morrissey en Poul van Venrooij

Het personeel en de groepsindeling Balistraat

Groep 1/ 2 A Helene Netto en Berta Oosterhof
Groep 1/ 2 B Paula Doesterling en Berta oosterhof
Groep 1/ 2 C Denise Daub
Ondersteuning: Wendy Wagemans
Groep 3 A Esther Pals, Laura Bremmers
Groep 3 B Alexandra Klein en Wim Koekenbier
Ondersteuning: Zinath Plaate
Groep 4 Berrie Burhenne en Roos Mankor (LIO

Overige medewerkers voor beide locaties

Directeur: Sylvie van den Akker
Adjunct directeur en oudercoördinator: Mustapha Khaddari
Teamleider Bankastraat: Sean Morrissey
Teamleider Balistraat: – Nog niet vervuld
Administratie: Paula Stroosnijder
Taalcoördinator: Berri Bure henne
Rekencoördinator: Sean Morrissey
Intern begeleider groep 1,2 en 3: Renske Schijfsma
Voorschoolcoördinator: Renske Schijfsma
Intern begeleider groep 4 t/m 8 en ict-er: Erik Lute
R.T. (remedial teacher) leerkracht: Monique van Emmerik
Leraarondersteuner en leerkracht plusgroep: Aad Bos
Orthopedagoog: Betty de Boer
Vindplaats- /oudercoordinator: Mustapha Khaddari
Theater/dramaleerkracht: Ingeborg de Lange
Gymnastiek leerkracht: Mike Kaper
Beeldende vorming leerkracht: Paul Maassen
Conciërge: Reinier Telgt
OKA (Ouder Kind Adviseur) groep 1 t/m 3: Monique Fledderus
OKA (Ouder Kind Adviseur) groep 4 t/m 8: Dionne Nelson