Hoofdlocatie

Bankastraat 18
1094ED Amsterdam

Telefoon: 020 – 6650252
E-mailadres: directie@deindischebuurtschool.nl

Locatie Balistraat

Balistraat 79
1094JE Amsterdam

Telefoon: 020 – 4655263

Op de Locatie Balistraat zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd, op de locatie Bankastraat de groepen 5 t/m 8.